top of page
next 25 следващите 25 конкурс млади автори живопис графика скулптура 2024 година

 

Здравейте, млади художници, творци, таланти!

Това е официалната страница на конкурса "Следващите 25".

Тук можете да намерите цялата информация свързана с него.

Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ни пишете.

Очакваме вашите заявки за участие! :)

 

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА
КОНКУРС ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА МЛАДИ АВТОРИ
„СЛЕДВАЩИТЕ 25“

 

ВТОРО ИЗДАНИЕ
2O24 ГОДИНА

 

Уважаеми творци, представители на групата на младите автори в България, за нас е удоволствие да ви поканим, да се включите във второто издание на организирания от нас конкурс за изобразително изкуство за млади творци „Следващите 25“!

Повече от 25 години представяме съвременни български художници. Много от тях с международно признание днес, някога са направили първите си стъпки като млади автори именно в нашата галерия. Виждаме колко динамично се променя българското изкуство за този кратък период, колко е разнообразно и необятно. Виждаме тенденции, влияния, явления и открития. Над 200 художници са част от нашата история и над 800 произведения са част от нашата колекция за съвременно изкуство! Традицията продължава, заповядайте!

Темата на конкурса е и самото заглавие „Следващите 25“, като предоставяме възможност всеки сам да интерпретира свободно този слоган. Преди всичко, бъдете себе си! Покажете ни какво ви вълнува и в каква посока искате да се развивате! Това, което ни вдъхнови за този конкурс беше 25-тия рожден ден на галерия „Видима“ през 2022 г. Смисълът, който сме вложили е насочен най-вече към следващите 25 години. Това са годините, които ще бъдат подвластни на вас, новото поколение български художници. С този конкурс искаме да открием следващите 25 български творци, които ще определят облика на българското изобразително изкуство в предстоящия четвърт век! Какви могат да бъдат тенденциите и насоките в неговото развитие? Сигурни сме, че авторите с които ще работим в бъдеще са именно сред вас!

Творбите на тези от вас, които ни впечатлят най-силно ще бъдат показани в обща експозиция в нашата изложбена зала, ще има награди, а победителите ще получат възможност за представяне на самостоятелна изложба в галерия „Видима“!

Повече информация за галерия „Видима“, за нашата история и авторите, с които сме работили можете да откриете на нашия сайт: www.vidimaart.com

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Общи положения

II. Организация

III. Селекция и журиране

IV. Награди

V. Финансиране

VI. Условия за участие

VII. Срокове

VIII. Контакти

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Национална изложба конкурс за изобразително изкуство - „Следващите 25“ си поставя за цел да открие и покаже 25 от най-добрите млади български творци в една обща изложба. Насочваме се към творците в сферите живопис, графика и скулптура (по нататък за краткост групите/категориите), като ще търсим не само майсторство и владеене на определени техники, но ще оценяваме вложените идеи, чувства и енергия.

 

2. Конкурсът се провежда с финансовото съдействие на „ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА“ АД. „Идеал Стандарт“ е съвременна високотехнологична международна компания, която разработва универсални и дизайнерски решения за обзавеждането на санитарни помещения в индустрията и дома. Производствената база в гр. Севлиево е на 90 години, а партньорството с Идеал Стандарт продължава повече от три десетилетия. Присъствието на компанията е от изключително значение за икономиката на региона. Важна и неразделна част от дейността на компанията са инвестициите в развитието на културата, образованието, спорта и здравеопазването.

 

3. Участие в конкурса имат право да вземат граждани на Република България намиращи се в страната и чужбина, които са на възраст между 18 и 40 години и които се съгласяват с тези условия.

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Организатор на изложбата:

 

- Галерия „Видима“.

 

2. С подкрепата на:

 

- „Идеал Стандарт Видима“ АД

 

- Съюз на българските художници

 

3. Експониране на творбите преминали селекция в изложбената зала на галерия „Видима“.

 

4. Откриване на изложбата е на 15-ти декември, рожден ден на галерията.

 

5. Продължителност на експозицията до 31 Януари 2025 г.

 

III. СЕЛЕКЦИЯ И ЖУРИРАНЕ

1. Селектиране на творбите за участие в изложбата, номиниране и награждаване в категориите се осъществява в два етапа от петчленно жури.

 

Жури в състав:

 

- Сава Христов – управител на галерия „Видима“

 

- Любен Генов – художник, председател на СБХ.

 

- Даниела Чулова-Маркова - изкуствовед в СБХ

 

- Антон Антонов – художник

 

- Наташа Ноева – художник, изкуствовед

 

2. Журито определя участниците и наградите в два етапа:

 

- На първи етап журито селектира в „електронен вид“ творби, спрямо подадените онлайн кандидатури.

 

- Избраните ще бъдат информирани по е-мейл в 10 дневен срок след края на журирането.

 

- На втори етап журито оценява творби на живо и съответно избира наградените в конкурса.

 

- Във всяка категория е предвидена по една награда.

 

- Ще бъдат избрани общо 25 участника.

 

- Поради ограничението в общия брой на участниците, за присъждането на награда във всяка от категориите е необходимо до изложбата да бъдат допуснати поне 5-ма участници от дадената група. При по-малко на брой допуснати до изложбата участници от дадена група няма да се присъжда награда в съответната област.

 

- Журито си запазва правото да присъди или не дадена награда в разрез с гореописаните правила.

 

- Предвид състезателния характер на мероприятието и така поставените горе условия, се надяваме на вашата колегиалност и спортсменство, като вие също да споделите възможността за участие в конкурса „Следващите 25“ сред приятели и колеги във вашите социални и професионални кръгове.

 

3. Журито присъжда на даден автор награда за творбата с която участва.

 

4. Журито взема решенията си с явно гласуване на принципа на мнозинството.

 

5. Назначава се административно лице, представител на организаторите /Полина Христова, гл.ас. на изп. д-р на „Идеал Стандарт-Видима“ АД, г-н Ярослав Дончев/, което да следи за спазването на статута от страна на журито и да води протокол за дейността на журито и през двата етапа на журиране. В протоколите трябва да са вписани - селектираните и отхвърлените творби, номинираните и наградените автори. Всеки етап от журирането приключва с подписване на протокол от членовете на журито.

 

*ВАЖНО:


- Само авторите селектирани на първи етап изпращат физически творбите си до галерия „Видима” на посочения адрес. (VI.10)

 

- Не се приемат творби на място преди приключването на първи етап.

 

IV. НАГРАДИ

1. Награда за живопис:

 

- Парична награда на стойност 3000 лв., диплом за участие и право на самостоятелна изложба в галерия „Видима“ за периода 2025-2026 г.

 

2. Награда за графика:

 

- Парична награда на стойност 1000 лв., диплом за участие и право на самостоятелна изложба в галерия „Видима“ за периода 2025-2026 г.

 

3. Награда за скулптура:

 

- Парична награда на стойност 1000 лв., диплом за участие и право на самостоятелна изложба в галерия „Видима“ за периода 2025-2026 г.

 

Общ награден фонд: 5000 лв.

 

*ВАЖНО:

 

- Наградите са със силата на откупка!

 

- Наградените творби стават част от фонда на галерия „Видима“.

 

V. ФИНАНСОВ ФОНД И ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ

1. Финансовият фонд на изложбата се формира от средства:

 

- предоставени от „ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА“ АД

 

2. Финансовият фонд на изложбата се разходва:

 

- за награди

 

- за реклама

 

- за създаване на дигитален каталог

 

- за организация на дейностите

 

- за хонорари на членовете на журито

 

3. Финансови операции свързани с продажби на произведения на изкуството участващи в изложбата се извършват от „Видима Арт“ ЕООД.

 

VI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ (първи етап т.1 - т.9; втори етап т.10 - т.14)

1. Право на участие имат всички български художници от страната и чужбина на възраст от 18 до 40 години. Кандидатите трябва да са родени след 01 Януари 1984 година и преди 31 декември 2006 година.

 

2. Разглеждат се произведения в категориите живопис, графика и скулптура. Авторите във всички категории са свободни да ползват класически, авторски, нестандартни или съвременни техники и технологии, за създаване на творбите си.

 

3. Технологичните характеристики на произведенията трябва да позволяват трайното им съхранение и възможност за реекспонирането им.

 

4. Творбите да са авторски, да не са награждавани в други национални изложби, да са собственост на художника и да са създадени в периода 2023 г. – 2024 г.

 

5. Спецификата на изложбеното пространство налага следните ограничения в максимален размер на творбите:

 

- за живопис до 150 х 150 см.

 

- за графика до 100 х 100 см.

 

- за скулптура до 70 х 30 х 30 см. в/ш/д

 

6. Всеки автор може да участва само в една от трите категории - живопис, графика или скулптура.

 

7. Всеки автор участва само с една творба.

 

8. Участие в конкурса се заявява чрез изпращане на e-mail до next25.art@gmail.com на вниманието на г-н Сава Христов. Като заглавие/тема се вписва името на конкурса „Следващите 25“, в текстовото поле се изписват кратка биографична справка, контакти за обратна връзка, линк към профил с портфолио в социална мрежа или собствен уебсайт и допълнителни материали по желание на участника(бележки, разсъждения, мотивация, източник на вдъхновение и т.н.).

 

- Като прикачен файл се прилага снимка/и на произведението с което се участва.

 

9. Името на снимката да съдържа името на автора, след него името на творбата, размери в см. Всичко изписано на латински.

 

- Параметри на файла: минимум 3000 пиксела по късата страна с минимална разделителна способност 300 dpi, формат JPEG/PNG, RGB. Изображението трябва да бъде на фокус, ясно, контрастно и репрезентативно.

 

- Може да се добавят допълнителни снимки, ако трябва да се покаже релеф, фрагмент или друг акцент на творбата. Обща големина на всички файлове не повече от 20 Mb, събрани в един e-mail.

 

- Изображения, които не са на фокус, имат дефекти, отблясъци, отражения, в кадър попадат други обекти и т.н. няма да се разглеждат.

 

10. Творбите се изпращат или се предават лично на следните адреси:

 

До офис на Еконт на улица „Опълченска“, гр. Севлиево – до поискване

 

До офис на Спиди на улица „Стефан Пешев“, гр. Севлиево – до поискване

 

В галерия „Видима“ на адрес гр. Севлиево 5400, ул. „Васил Левски“ 3 - след предварително обаждане.

 

За куриери:

Тел: 0896 87 45 47

За: Сава Христов/Видима Арт ЕООД

 

11. Разходите по транспортиране на творбите, класирани на първи етап, до посочения адрес са за сметка на авторите.

 

12. Произведенията трябва да са в готов вид за експониране. Предпочитан начин на окачване на картините и графиките – метално въже. А скулптурите да бъдат стабилни при поставяне. Ако е необходимо да се посочи посоката за излагане на произведението.

 

13. Задължителни при изпращането/предаването на творбите са следните документи:

 

- Формуляр за биографични данни

- Декларация - опис по образец 

- Етикет прикрепен към творбата

 

*ВАЖНО:

 

- Документите, които трябва да съпътстват пратката ще бъдат изпратени в лично съобщение до всеки от участниците преминал първи етап!

 

- Документите могат да бъдат попълнени дигитално или надписани на ръка с печатни букви, задължително разпечатани и подписани от автора.

 

- Прилагат се в плик към опаковката на творбата!

 

- Препоръчително е творбите да се застраховат, когато се изпращат с куриер.

 

14. Авторът се задължава да предостави произведенията си в упоменатите в VII раздел срокове, в противен случай творбите му няма да бъдат разглеждани от журито или включени в изложбата.

 

15. Авторът посочва цена за произведението си, ако иска да бъде обявено за продажба по време на изложбата. При продажба се начислява комисионна в размер на 30% от посочената цена в полза на галерия „Видима“. За продадените произведения се издава съответната документация, средствата се изплащат след приключване на изложбата по избран от автора начин.

 

16. Наградените произведения не се продават.

 

17. Организаторите се ангажират, ако творбата не е наградена, продадена или дарена, авторът да си я получи след закриването на изложбата в срок от 30 работни дни.

 

18. Ако авторът не е посочил адрес, на който да бъде изпратена творбата му след приключване на изложбата, той се задължава да си я прибере сам от галерия „Видима”. Непотърсените творби се прибират на съхранение до поискване на място.

 

18. Организаторите гарантират сигурността на творбите по време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.

 

20. След приключване на изложбата всеки участник има право да дари на галерия „Видима” творбата, с която участва. Даренията се вписват във фонда със съвременно изобразително изкуство на галерия „Видима“. За целта е необходимо писмено заявление в свободен текст от автора изпратено на посочения e-mail: next25.art@gmail.com.

 

21. Всеки участник получава диплом за участие в изложбата.

22. Всеки участник дава съгласието си, подписвайки документите за участие, неговите творби да бъдат заснемани, филмирани и използвани от организаторите за промоционални цели на „Национална изложба конкурс за изобразително изкуство за млади автори – „Следващите 25““.

 

VII. СРОКОВЕ

1. Заявяване за участие в първи етап(VI.8) до 20-ти Септември 2024 г. на следния електронен адрес: next25.art@gmail.com

 

2. Първи етап, разглеждане на заявките за участие от журито до 1-ви Октомври 2024 г.

 

3. Осъществяване на обратна връзка с одобрените участници до 10-ти Октомври 2024 г.

 

4. Изпращане на избраните творби от страна на участниците до 25-ти Октомври 2024 г.

 

5. Втори етап - журиране на живо до 30-ти Октомври 2024 г.

 

6. Аранжиране на експозицията до 11 Декември 2024 г.

 

7. Съставяне на дигитален албум с всички творби включени в конкурса до 12-ти Декември 2024 г.

 

8. Откриване на изложбата и връчване на наградите – 12-ти Декември 2024 г. от 18 ч.

 

9. Закриване на 31-ти Януари 2025 г.

 

VIII. КОНТАКТИ:

1. Организатор:

 

Галерия „Видима“,
гр. Севлиево, ул. „Васил Левски“ 3

 

Лице за контакт:
Сава Христов, управител на галерия „Видима“

Телефон: 0896 87 45 47;

e-mail: gallery.vidima@gmail.com

 

Сава Христов
/Управител галерия „Видима“/


22.07.2024 г.
гр. Севлиево

общи
организация
селекция
награди
финансиране
условия
срокове
контакти
bottom of page