top of page
следващите 25 лого първо издание

 

Здравейте, млади художници, творци, таланти!

Това е официалната страница на конкурса "Следващите 25"!

Тук можете да намерите цялата информация свързана с него!

Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ни пишете!

Очакваме вашите заявки за участие! :)

 

СТАТУТ
НА
НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА КОНКУРС ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА МЛАДИ АВТОРИ
„СЛЕДВАЩИТЕ 25“

2O22 ГОДИНА

Уважаеми, творци, представители на така наречената група на „младите автори“! За нас е удоволствие да ви поканим да се включите в отпразнуването на нашия 25-ти рожден ден, като вземете участие в организирания от нас конкурс за изобразително изкуство „Следващите 25“!

Галерия „Видима“ е създадена през 1997 г. от изкуствоведа Ирина Колбасова в партньорство с „Идеал Стандарт – Видима“ АД, като част от социално-културната политика на компанията за развитие на град Севлиево и региона. Галерия „Видима“ се намира в центъра на Севлиево, в непосредствена близост с площад „Свобода“ и сградите на Община Севлиево, хотел „Севлиево – Плаза“, дом на културата „Мара Белчева“, народно читалище „Развитие“ и паметника на „Свободата“, творба на прочутия италиански скулптор Арнолдо Дзоки. Фокусът в дейността на галерия „Видима“ е насочен предимно към представянето на съвременните ни творци. Работим с автори с ярко изразена творческа индивидуалност и смело артистично мислене, имената на които са синоними на нови явления и авангардни тенденции в българското изкуство. За времето на своята дейност в галерията са представени над 200 самостоятелни изложби на над 170 български художници. Образуваният фонд наброява над 700 произведения на изкуството. С голям интерес се обръщаме и към младите художници, които ни впечатляват с майсторско владеене на техниките, трудолюбие, отдаденост към работата, оригинални и смели идеи.

В годината, в която галерията празнува своя 25-ти рожден ден, се обръщаме именно към вас, младите български творци, децата на промяната, поколението Z, носителите на новите идеи, посланиците на модерни културни течения, почитателите на нано-технологиите, властелините на кибер-пространството, дори към тези, избрали да запазят академичния подход, връзката с традициите и класическото изкуство. Каним Ви да се включите в обявения от нас конкурс за изобразително изкуство за млади автори „Следващите 25“, като творбите на тези от вас, които ни впечатлят най-силно ще бъдат изложени в обща експозиция в нашата зала за съвременно изкуство „Арт Зона“, ще има награди, а победителят от всяка област – живопис, графика и скулптура (малка пластика) ще получи и възможност за представяне на самостоятелна изложба в галерия „Видима“!

Темата на конкурса е и самото заглавие „Следващите 25“, като предоставяме възможност всеки сам да интерпретира свободно този слоган и да го закодира в своите произведения. Смисълът, който сме вложили ние, от галерията, е насочен най-вече към това, кои биха били следващите най-изявени 25 български художници, графици, скулптори, както и как би изглеждало българското изобразително изкуство в следващия четвърт век, какви могат да бъдат тенденциите и насоките в неговото развитие. Надяваме се, че галерия „Видима“ ще просъществува поне още толкова години и сме сигурни, че авторите с които ще работим в бъдеще са именно сред вас! Когато подготвяте своят имейл за участие в конкурса, ако сметнете за необходимо, не се притеснявайте да посочите своя източник на вдъхновение, както и да добавите кратък обяснителен текст (авторски или цитат), който да подсилва идеята, в това число книги, филми, музикални произведения и т.н., разпечатка на което по ваше желание ще бъде добавена и редом със самото произведение по време на изложбата.

Повече информация за галерия „Видима“, за нашата история, за залата за съвременно изкуство „Арт Зона“, за нашата колекция от картини на съвременни български художници, както и за самите тях можете да откриете на нашия сайт: www.vidimaart.com

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Национална изложба за изобразително изкуство - „Следващите 25“ се посвещава на 25 годишнината на галерия „Видима“ и цели да покаже по възможност най-всеобхватно една момента „картина“ на съвременната българска живопис, графика и скулптура, такава каквато е тя в представите на младите таланти, тяхната визия за бъдещето развитие на изобразителното изкуство, или с други думи следващото поколение български художници!

 

2. Конкурсът се провежда със съдействието на „ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА“ АД. „Идеал Стандарт – Видима“ е съвременна високотехнологична компания, която разработва универсални и дизайнерски решения в областта на обзавеждането на санитарни помещения за индустрията и дома. Производствената база в гр. Севлиево е на повече от 85 години, а партньорството с Идеал Стандарт продължава повече от три десетилетия. Присъствието на компанията е от изключително значение за икономиката на региона, важна и неразделна част от дейността на компанията са инвестициите в развитието на културата, образованието и спорта на местно ниво.

 

3. Участие в конкурса имат право да вземат български художници от страната и чужбина на възраст от 18 до 35 години (родени след 01 Януари 1987 г.) с произведения в областта на изобразителното изкуство в категориите: живопис, графика и скулптура, които приемат и се съгласяват с тези условия.

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Организатор на изложбата:

- Галерия „Видима“.

 

2. С подкрепата на:

- „Идеал Стандарт Видима“ АД

- Съюз на българските художници

 

3. Експониране на творбите преминали селекция в изложбена зала „АРТ ЗОНА“, гр. Севлиево.

 

4. Откриване на изложбата е 15-ти декември /четвъртък/, рожден ден на галерията.

 

5. Продължителност на експозицията до 31 Март 2023 г.

 

III. СЕЛЕКЦИЯ И ЖУРИРАНЕ

1. Селектиране на творбите за участие в изложбата и номиниране на автори за награди в категориите се осъществява от петчленно жури в три етапа.

Жури в състав:

-  Сава Христов – управител на галерия „Видима“

-  Любен Генов – художник, председател на СБХ.

-  Даниела Чулова-Маркова - изкуствовед в СБХ

-  Антон Антонов – художник

- Наташа Ноева – художник, лауреат на наградата за млад автор от конкурса за живопис на галерия „Видима“ от 2019 г. „Създаваме заедно“

 

2. Назначава се административно лице, представител на организаторите /Полина Христова, гл.ас. на изп. д-р на „Идеал Стандарт-Видима“ АД, г-н Ярослав Дончев/, което да следи за спазването на статута от страна на журито и да води протоколи за дейността на журито и през трите етапа на журиране. В протоколите трябва да са вписани - селектираните и отхвърлени творби, номинираните и наградените автори. Всеки етап от журирането приключва с подписване на протокол от членовете на журито.

 

4. Журито присъжда награди в категориите живопис, графика и скулптура.

 

5. Журито взема решенията си с явно гласуване на принципа на мнозинството.

 

6. Журито определя участниците и наградите на три етапа:

-  На първи етап журито селектира в „електронен вид“ автори и творби, спрямо подадените онлайн кандидатури. Избраните ще бъдат информирани по е-мейл в 10 дневен срок след края на журирането. От всяка категория ще бъдат избрани по 25 автора.

- На втори етап журито номинира „на живо“ авторите и съответните творби за всяка от категориите, като броят на номинираните трябва да надвишава броя на наградите.

На трети етап журито определя „на живо“ наградените, избирайки между номинираните.

 

*ВАЖНО:
- Само авторите селектирани на първи етап изпращат творбите си до галерия „Видима” на посочения адрес.

- Не се приемат творби на място преди приключването на първи етап.

 

IV. НАГРАДИ

 

1. Награда за живопис:

 

- Парична и почетен диплом

- Носителите на първа награда получават предложение за самостоятелна изложба
в галерия „Видима“ през 2023 – 2024 г.

Първа награда: 1200 лв.

Втора награда: 1000 лв.

Трета награда: 800 лв.

 

2. Награда за графика:

 

- Парична и почетен диплом

- Носителите на първа награда получават предложение за самостоятелна изложба
в галерия „Видима“ през 2023 – 2024 г.

Първа награда: 1200 лв.

Втора награда: 1000 лв.

Трета награда: 800 лв.

 

3. Награда за скулптура:

 

- Парична и почетен диплом

- Носителите на първа награда получават предложение за самостоятелна изложба
галерия „Видима“ през 2023 – 2024 г.

Първа награда: 1200 лв.

Втора награда: 1000 лв.

Трета награда: 800 лв.

 

Общ награден фонд: 9000 лв.

 

*ВАЖНО:

- Наградите са със силата на откупка!

- Наградените творби остават във фонда на галерия „Видима“.

 

V. ФИНАНСОВ ФОНД НА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА МЛАДИ АВТОРИ – „СЛЕДВАЩИТЕ 25“

 

1. Финансовият фонд на изложбата се формира от средства:

- предоставени от „ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА“ АД

 

2. Финансовият фонд на изложбата се разходва:

- за награди

- за реклама

- за издаване на каталог

- за организация на дейностите

- за разходи на журито

 

3. Финансовите операции свързани с продажби на произведения от изложбата се извършват от галерия „Видима“.

 

VI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ (първи етап т.1 - т.8; втори/трети етап т.9 - т.14)

1. Право на участие имат всички български художници от страната и чужбина на възраст от 18 до 35 години (родени след 01 Януари 1987 г.), които приемат условията на този статут.

 

2. Приемат се произведения от областта на живописта, графиката и скулптурата. Авторите във всички категории са свободни да ползват както класически, така и съвременни техники и технологии за създаване на творбите си. Технологичните характеристики на произведенията трябва да позволяват трайното им съхранение и възможност за реекспонирането им.

 

3. Представените творби да са авторски и да не са участвали в други национални изложби, да са собственост на художника и да са създадени в периода 2020 – 2022 г.

 

4. Предимство ще имат творбите, които са в унисон с темата и идеята на конкурса.

 

5. Спецификата на изложбеното пространство налага следните ограничения в минимален и максимален размер на творбите:

 

- за живопис от 50/50 см. до 80/80 см. без рамката

- за графика от 30/30 см. до 80/80 см. без рамката

- за скулптура от 10/10/10 см. до 25/25/75 см. (ш/д/в)

 

6. Всеки автор може да участва само в една от трите категории - живопис, графика или скулптура.

 

7. Всеки автор участва с до две творби в категория живопис и графика и само с една творба в категория скулптура.

 

8. Участие в конкурса се заявява след изпращането на e-mail до next25.art@gmail.com на вниманието на г-н Сава Христов. Като заглавие се изписва името на конкурса „Следващите 25“, а към писмото се прилагат снимки на произведенията с които се участва, кратка творческа биография, допълнителни материали по желание на участника, както е упоменато в уводния текст на този статут.

 

Името на снимката да съдържа името на автора, след него името на творбата и двете изписани на латински.

 

Параметри на файловете: 250 мм. по дългата страна с разделителна способност 300 dpi, формат JPEG/PNG, RGB или CMYK - за предпочитане подготвени за печат. Изображенията трябва да бъдат ясни, контрастни и репрезентативни. Обща големина на файловете не повече от 20 Mb.

 

Изображения, които не са на фокус, имат дефекти, отблясъци, отражения, в кадър попадат други обекти и т.н. няма да се разглеждат.

 

9. Произведенията трябва да са в готов вид за експониране. Предпочитан начин на окачване на картините и графиките – метално въже. А скулптурите да бъдат стабилни при поставяне. Необходимо е да се посочи посоката за излагане на произведението.

 

10. Творбите се изпращат или се предават лично на адрес:

 

Галерия Видима

Гр. Севлиево 5400, ул. „Васил Левски“ 3

Тел: 0896 87 45 47

За: Сава Христов

 

11. Разходите по транспортиране на творбите, класирани след първи етап, до посочения адрес и обратно са за сметка на авторите, като те трябва отбележат във формуляра за участие начина на получаването им обратно след приключване на изложбата: лично от  галерия „Видима“ или чрез куриерска служба. Препоръчително е творбите да се застраховат, когато се изпращат с куриер.

 

12. Задължителни при изпращането/предаването на творбите са следните документи:

 

- Формуляр за биографични данни

- Декларация - опис по образец 

- Етикет за произведенията

 

*ВАЖНО:

- Документите, които трябва да съпътстват пратката ще бъдат изпратени в лично съобщение до всеки от участниците преминали първи етап!

- Документите могат да бъдат попълнени дигитално или принтирани и написани четливо с печатни букви, задължително подписани от автора.

- Прилагат се в плик към опаковката на творбата!

 

13. Авторът посочва цена за всяко от произведенията си, ако иска те да бъдат обявени за продажба по време на изложбата, комисионната при продажба е 30% от посочената цена и е в полза на галерия „Видима“. Наградените произведения не се продават. За продадените произведения се издава съответната документация, средствата се изплащат след приключване на изложбата по избран от автора начин.

 

14. Авторът се задължава да предостави произведенията си в упоменатите в VII раздел срокове, в противен случай творбите му няма да бъдат разглеждани от журито или включени в изложбата.

 

15. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.

 

16. Организаторите се задължават, ако творбата е селектирана, но не е наградена, продадена или дарена, авторът да я получи след закриването на изложбата в срок от 30 работни дни. 

 

17. Ако авторът не е посочил адрес, на който да бъдат изпратени творбите му след приключване на изложбата, той се задължава да получи обратно творбите си на място от галерия „Видима” в срок от 30 работни дни след закриване на изложбата. Непотърсените след тези срокове творби се прибират на съхранение до поискване на място.

 

18. Автор на участваща в селекцията творба може да направи дарение на галерия „Видима” за което ще получи сертификат от галерията. За целта е необходимо писмено заявление от автора изпратено на посочения e-mail: next25.art@gmail.com.

 

19. Всеки участник получава 1 бр. каталог от изложбата.

 

20. Всеки участник получава диплом за участие в изложбата.

 

21. Всеки участник дава съгласието си, подписвайки документите за участие, неговите творби да бъдат заснемани, филмирани и използвани от организаторите за промоционални цели на „Национална изложба за изобразително изкуство за млади автори – „Следващите 25““.

 

VII. СРОКОВЕ

1. Изпращане в дигитален вид на репродукции на творбите до 10-ти Септември 2022 г. на следния електронен адрес: next25.art@gmail.com

 

2. Първи етап, разглеждане на заявките за участие от журито на 1-ви Октомври 2022 г.

 

3. Осъществяване на обратна връзка с одобрените участници до 10-ти Октомври 2022 г.

 

4. Изпращане на избраните творби от страна на участниците до 25-ти Октомври 2022 г.

 

5. Втори и трети етап - журиране на живо, определяне на номинациите и на наградите до 30-ти Октомври 2022 г.

 

6. Аранжиране на експозицията до 30 Ноември 2022 г.

 

7. Отпечатване на албум с всички творби включени в конкурса до 10-ти Декември 2022 г.

 

8. Откриване на изложбата и връчване на наградите – 15-ти Декември 2022 от 16 ч.

 

9. Закриване на 30-ти Март 2023 г.

 

VIII КОНТАКТИ:

 

1. Организатор:

 

Галерия „Видима“,
гр. Севлиево, ул. „Васил Левски“ 3

 

Лице за контакт:
Сава Христов, управител на галерия „Видима“

Телефон: 0896 87 45 47;

e-mail: gallery.vidima@gmail.com

 

 

 

Сава Христов
/Управител галерия „Видима“/


17.06.2022 г.
гр. Севлиево

bottom of page