top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта  www.vidimaart.com.

 

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта, www.vidimaart.com вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

 

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и Видима Арт ЕООД ЕИК: 200106429, с търговски адрес на регистрация: гр. Севлиево 5400, ул. Васил Левски 3, с управител Сава Христов, и имат за цел да уредят условията, при които Видима Арт ЕООД предлага продуктите и услугите, предоставени на или чрез  www.vidimaart.com.

 

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия - моля не използвайте www.vidimaart.com.

 

Ползвателите под 16 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

II. ДЕФИНИЦИИ

 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 

"ПОТРЕБИТЕЛ", „КЛИЕНТ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта  www.vidimaart.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения.

 

"УСЛУГА/и" на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

„ПРОДУКТ/и“, „ПРОИЗВЕДЕНИЕ/я“ са предлаганите за продажба произведения на изкуството - картини, скулптори, графики, фотографии, пластики, икони, сувенири и др. представени в уебсайта;

 

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което  Видима Арт ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.

 

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 

„ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

 

“ГАЛЕРИЯ ВИДИМА“ е популярното име на ВИДИМА АРТ ЕООД и двете могат взаимно и с равна сила да се заместват в общите условия.

III. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Видима Арт ЕООД събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Видима Арт ЕООД полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. Предприети са технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

IV. ПРАВА И ЗАЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.

 

Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.

 

Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Видима Арт ЕООД

 

Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

 

Съдържанието на интернет сайта се определя от Видима Арт ЕООД  като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

 

Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.

 

Сайтът www.vidimaart.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

 

Сайтът www.vidimaart.com има право да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитки“ (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта.

 

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до  www.vidimaart.com на следния e-mail: gallery.vidima@gmail.com

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайта.

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ

 

В страницата www.vidimaart.com са представени картини, скулптори, графики, фотографии, пластики, икони и др. на различни български автори. Галерия Видима предлага само авторски, оригинални и автентични произведения на изкуството от български художници.

 

Всички произведения на изкуството са собственост на техните автори и са предоставени лично от тях с цел популяризиране и продажба.

 

Галерията консултира клиентите си при избора на подходящо произведение на изкуството за конкретен интериор на жилища, офиси, заведения, за подарък или за поръчка на творба от определен автор.

 

Всяко представено в сайта произведение, е съпътствано от цена и основни характеристики - автор, размер, с рамка или без рамка, техника, материал и каталожен номер. Видима Арт ЕООД  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните произведения, услуги и цени.

 

Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до произведения, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Видима Арт ЕООД се извинява за евентуално допуснати технически грешки при представянето на произведенията. Ще бъдем благодарни, ако ни изпратите сигнал при откриването на такива.

VI. Снимки на продукти

 

Снимките на произведенията на изкуството са илюстративни.

 

Те не включват принадлежности от вида на: рамка(ако има такава), стъкло(ако има такова), окачване и други елементи, които нямат художествена стойност.

 

Могат да варират нюанси на цветовете. Най-вече в зависимост от екрана на устройството от което се разглеждат снимките/марка, модел, настройки на дисплея и т.н./.

 

Поради разлики в мониторите и техните настройки, реалните цветове и текстури на повърхностите на произведенията може да се различават от тези на снимките.

 

Снимките са собственост на галерия Видима или на автора на произведението. Те не заместват самото произведение и не могат да бъдат използвани с друга цел.

 

VII. ПОРЪЧКА

 

Потребителите сключват договор за покупко-продажба на предлаганите от Видима Арт ЕООД произведения.

 

Всички произведения на изкуството предлагани от Видима Арт ЕООД са единични бройки, уникални авторски оригинали с изключение на тиражираните продукти(фотографии, графика и др.), както и сувенирите.

 

При липса на наличност на даден продукт и в следствие на пропуск от наша страна, това не е посочено в сайта, Видима Арт ЕООД има правото да откаже поръчката.

 

Сайтът на галерия Видима www.vidimaart.com позволява да изберете и поръчате едно или няколко произведения на изкуството, които се предлагат в нашата секция „Магазин“, както и други продукти в подсекция сувенири.

 

След избиране на едно или повече произведения, предлагани на уебсайта на Видима Арт ЕООД,

Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка(Кошница/Количка).

 

Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ за плащане на цената, след което да потвърди поръчката си.

 

При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета, както и обаждане по телефон от наш сътрудник за потвърждение.

 

Картините се предлагат с рамка или без рамка, така както са предоставени от автора им.

 

Всички картини са показани без рамка. Клиентът има право да поиска писмено допълнителни снимки на картината, за да се запознае с рамката и други особености.

 

Ако Потребителят желае да получи картина без рамка, то той трябва писмено да заяви това.

 

Ако Потребителят желае смяна на рамката, това е услуга, която се заплаща допълнително.

 

За поръчки и уточняване на детайли по поръчката моля свържете се с нас на посочения e-mail или телефон в секция Контакти.

Поръчка на едно или няколко произведения на изкуството можете да направите по следните начини:

Чрез системата за онлайн пазаруване на сайта, като следвате стъпките за добавяне на продукт и финализиране на поръчка(Временно не е достъпно, използвайте другите варианти изброени по-долу).

Чрез запитване по e-mail, като използвате контактната форма за изпращане на запитване, която се намира в сайта на галерия Видима, секция „Контакти“.

Чрез допълнителната опция „Чат“ разположена на сайта на галерия Видима.

 

Всяко произведение на изкуството предлагано на сайта на галерия Видима е съпроводено от снимка, авторско заглавие на произведението, имената на автора, размер(без рамка или постамент), цена и каталожен номер.

 

При поръчване на определен артикул е изключително важно да бъде правилно посочен каталожния номер, който може да срещнете изписан по два начина: Кат.н.: №**** или SKU: ****, където **** е уникален номер за всяко едно произведение(или тираж на съответния артикул в случай на графика, фотография, сувенир и т.н.).

 

Всички произведения на изкуството предлагани от галерия Видима са налични физически и в реално време в депото на галерия Видима и могат да бъдат разгледани на живо при посещение в работно време на адрес гр. Севлиево, ул. Васил Левски 3 или извън работно време, при предварителна уговорка, само след провеждане на телефонен разговор на номер +359 887 303 470

VIII. ЦЕНИ

 

Всички посочени на сайта цени са в български лева(BGN).

 

Цените на произведенията включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

 

Видима Арт ЕООД  има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на произведенията в сайта, Видима Арт ЕООД, има правото да коригира цената при обработване на поръчката или да откаже изпълнението на поръчката. Задължава се да информира клиента и да поднесе своите извинения, но не му дължи обезщетение по никакъв начин.

 

Потребителя приема или отказва новата цена.

 

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

 

При покупка на две или повече произведения от един и същ автор, клиентът има право да поиска намаление от крайната сума.

 

При покупка на 3 или повече произведения от различни автори, клиентът има право да поиска намаление от крайната сума.

 

Ако изнасяте творбата извън страната:   

 

Законодателството на Република България изисква, изнасяните извън страната, произведения на изкуството да бъдат придружени от сертификат за износ. Той се издава от комисия на Национална художествена галерия. Срокът за издаване е от 2 до 4 работни дни. Галерия Видима може да ви съдейства в получаването на необходимите документи. Цената на услугата, с включената такса за сертификата за износ е 50 лева.

IX. ПЛАЩАНЕ

Галерия Видима приема плащания в брой, наложен платеж и по банков път. За съответните покупки се издава касова бележка или фактура, според желанието на клиента.

 

Плащането в брой или с наложен платеж се извършва при получаване на съответното произведение на изкуството на място в галерията или чрез трето лице(куриерска фирма).

 

Потребителят заплаща поръчаните произведения на куриера с наложен платеж в момента на тяхната доставка.

 

Плащане по банкова сметка на галерия Видима се извършва само след осъществяване и потвърждение на поръчката. Необходимо е потвърждение от банков служител за получаване на съответната сума, преди да настъпи предаване на съответното произведение на изкуството в ръцете на клиента или към трето лице(куриерска фирма).

Право на Потребителя е да отвори пратката в присъствието на куриера и да се убеди в нейния добър вид, преди да заплати дължимата по товарителницата сума.

 

Ако Потребителят забележи нарушения в целостта на транспортната опаковка, те трябва да се опишат в протокол от представителя на куриерската фирма.

 

Купувачът е задължен при получаване на произведението от куриер или служител на фирмата, на момента да потвърди, че то отговаря на поръчаното от него.

 

Ако вследствие на транспортирането има щети по продукта и те не са регистрирани в писмен вид, Видима Арт ЕООД няма да може да признае рекламацията.

 

Галерия Видима приема плащания само в BGN – български лева за поръчки на територията на страната.

 

Всички поръчки направени извън територията на България се осъществяват според особеностите на съответното място от което е направена поръчката и плащането им става само и единствено по банков път и приравняване на стойностите в евро.

X. ДОСТАВКА

 

Поръчано и заплатено произведение на изкуството или друг артикул може да получите по следните начини:

 

На място в галерия Видима:

Галерия Видима се намира в гр. Севлиево на адрес ул. Васил Левски 3.

При нас можете да разгледате на живо и да закупите произведения на изкуството от български художници, графици, скулптори, зографи, фотографи, стъклари, керамици и др.

Приемаме плащания в брой и с POS(услугата е в процес на разработка).

 

Избраното от вас произведение на изкуството можете да вземете веднага със себе си или да поръчате да бъде доставено на конкретен адрес за цялата страна.

 

За клиенти на място предлагаме и услуга „празнично опаковане“, подходящо в случаи, когато покупката е с цел подарък – юбилей, сватба, пенсиониране и други важни поводи!

 

2.Чрез трето лице(куриерска фирма) за всички точки на страната и извън неяю:

 

Галерия Видима използва за доставка на територията на цялата страна куриерските услуги на фирмите Спиди(Speedy) и Еконт.

 

Всеки клиент има право да посочи с коя фирма желае да бъде изпълнена доставката на неговата поръчка.

 

Всеки клиент има право да посочи офис или адрес на който желае да получи своята поръчка.

 

Транспортните разходи за всички поръчки с наложен платеж до офис на Спиди или Еконт са за сметка на галерия Видима.

 

Транспортните разходи за всички поръчки с наложен платеж до адрес на клиента за сметка на клиента.

 

Транспортните разходи на всички поръчки направени извън територията на страната и с адрес на доставка извън България са за сметка клиента.

 

Времето за обработка и доставка на потвърдена поръчка е 24 часа за цялата страна. Изключение правят почивни дни, национални празници и случаите в които транспортните фирми изпитват затруднения в осъществяването на своите услуги.

 

Времето и стойността на доставката до други държави може да варира.

 

Всички произведения на изкуството напускат галерия Видима в специална опаковка, която гарантира тяхната  безопасност. Съпроводени са с инструкции за правилно транспортиране и застраховка в случай на щети нанесени от куриерската фирма.

 

Потребителят заплаща поръчаните произведения на куриера с наложен платеж в момента на тяхната доставка.

 

Право на Потребителя е да отвори пратката в присъствието на куриера и да се убеди в нейния добър вид, преди да заплати дължимата по товарителницата сума.

 

Ако Потребителят забележи нарушения в целостта на транспортната опаковка, те трябва да се опишат в протокол от представителя на куриерската фирма.

 

Купувачът е задължен при получаване на произведението от куриер или служител на фирмата, на момента да потвърди, че то отговаря на поръчаното от него.

 

Ако вследствие на транспортирането има щети по продукта и те не са регистрирани в писмен вид в присъствие на служител на куриерската фирма, Галерия Видима няма да може да признае рекламацията.

XI. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

 

Всяко произведение на изкуството се издава в своя оригинален вид, без дефекти.

 

Всеки клиент има право на преглед на своята поръчка при получаване. Ако бъдат установени щети настъпили в следствие на транспорта, то той има право да върне своята поръчка. Като услугата е за сметка на транспортната фирма.

 

Ако клиента получи по грешка нещо, което не е поръчвал, връщането е за сметка на галерия Видима.

 

Ако клиента иска да използва правото си на отказ в момента на получаване от куриер и пожелае да върне вече доставена поръчка, по която няма видими щети от транспортни дейности, той е длъжен да заплати обратните транспортни разходи.

 

Галерия Видима се явява посредник между клиента и художника. Галерията не е собственик на произведенията на изкуството, които предлага. За всяко произведение на изкуството, което е напуснало пространството на галерията или офиса на куриерската фирма, срещу него е извършено плащане и са издадени съответните документи може да се предяви иск за връщане при следните условия:

 

Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, освен в случаите на чл. 57 т.3 от ЗЗП, а именно за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

 

Връщане след изтичане на този период НЕ Е възможно.

 

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми Видима Арт ЕООД посочвайки име, адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде изпратено на e-mail: gallery.vidima@gmial.com.

 

При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на потребителя.

 

Видима Арт ЕООД извършва възстановяване на суми само по посочена от потребителя банкова сметка в 14 дневен срок от получаване обратно на продукта.

 

Видима Арт ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продукта обратно.

 

Потребителят следва да изпрати на Видима Арт ЕООД  произведението не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

 

Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания.

 

Възстановяване на средствата се извършва само и единствено по банков път на сметка посочена от клиента в писмен вид чрез сканиран документ удостоверение за собственост на банковата сметка и изпратен до gallery.vidima@gimail.com

 

Средства се възстановяват на 100% в срок от 14 дни след получаване на произведението на изкуството обратно в галерия Видима и в случай, че не са открити интервенции, щети или подмяна на оригинала.

Видима Арт ЕООД има право да откаже възстановяването на плащанията, ако по произведението се открият щети, следи от интервенции, подмяна и др. В такъв случай то се връща при клиента като негов пълноправен собственик.

 

Ако върнатото произведение на изкуството е увредено, галерия Видима си запазва правото да не го приеме обратно. Ако щетите са поправими(напр. счупена рамка), галерия Видима ще приспадне тези разходи от крайната сума за връщане. Връщането на сумата в такъв случай ще се случи след реставрация от съответния професионалист и срещу издаден от него документ за стойността на ремонта. Този срок може да надвишава срока от 14 дни посочен по-горе.

XII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

Сайтът www.vidimaart.com съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни(партньори). Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

XIII. АВТОРСКИ ПРАВА

 

Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са собственост на Видима Арт ЕООД и са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство - Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България.

 

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права www.vidimaart.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение.

XIV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

Видима Арт ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.

 

Видима Арт ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

 

Видима Арт ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

Видима Арт ЕООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други.

XV. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

 

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Ако не сте доволни от който и да е от елементите на сайта www.vidimaart.com или не сте съгласни с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да изпратите писмено запитване на gallery.vidima@gmail.com с цел уточняване или да прекратите използването на www.vidimaart.com.

Изготвил и утвърдил общите условия:
Сава Христов

Поръчка
Плащане
Доставка
Връщане
bottom of page