top of page

Тома Трифоновски

На 26-ти Февруари 2003 г. в галерия Видима гостува Тома Трифоновски.Тома Трифоновски още приживе се нарежда сред класиците в българското изобразително изкуство. Негови творби притежават всички видни български галерии, както и много частни колекции и музеи в чужбина.Тома Трифоновски е роден в далечната 1939 г. в с. Драничево, Македония. Завършва декоративно-монументално изкуство в Художествената академия в София. Рисува предимно натюрморти, портрети и голо женско тяло.Известният наш изкуствовед Димитър Грозданов казва за него, че е художник, който вижда скрития живот на предметността. В известен смисъл неговата живопис напомня иконата именно поради тази причина - зад картинната повърхност се разкрива един свят на идеала и на стремежа към непостижимото. Самата картинна повърхност е обработена почти до неръкотворна чистота - тя сякаш напомня, че майсторството и всички художнически познания се постигат за това, за да позволят на художника да се отдели от тленното и временното, за да съзре и постигне метафизиката на нещата."Натюрмортите, портретите и актовете му звучат като музика. Затова като гледам картините му, у мен зазвучават непознати мелодии", каза писателят Димитър Ленгечев, който представи твореца. "Това е така, защото художникът е закодирал в тях музиката на собствения творчески порив. Чрез диханието на четката, Бог е отдал част от своето дихание, което не е нищо друго, а мелодията на космическите музикални сфери. Музиката се родее с творчеството на Тома Трифоновски, защото всяко истинско творчество трябва да улови светлината на мълнията, а това е трудно, защото тя е кратка като жест. Миг, в който четката на художника улавя душата на музиката. А за да я уловиш, трябва да си целунат от самия Бог."Последни публикации

Виж всички

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page