top of page

Найден Найденов

На 31-ви Октомври 2003 година в галерия Видима се открива изложба живопис на художника Найден Найденов.

Изложбата представя платна на автора изпълнени с любовта му към родния балкански пейезаж. Живописта му излъчва автентично усещане за природа и носталгия по един изчезващ бит, едно трайно чувство съхранено още от детството, но преосмислено с годините и винаги носещо романтиката на скъп спомен.

Изложбата съвпада с официалното откриване на завод "Хамбергер" в Севлиево и е посветена на този повод. На откриването присъства семейство Хамбергер, собственици на едноименните заводи в Германия. Те правят и първата откупка. Изложбата е открита от Ирина Колбасова и Спас Дочев, тогавашен директор на ХГ Ловеч. А сред публиката е и проф. Теофан Сокеров, един от учителите на автора.

Найден Найденов е роден на 22 май 1949 г. в Ловеч. Творческата му „академия“ минава през ателиетата на ловешките художници Цанко Няголов и Мильо Димов. Истинска творческа школа за него става стажуването при проф. Теофан Сокеров. Найден Найденов е активен член на групата на ловешкитехудожници, а в биографията му са вписани много самостоятелни и общи изложби.


Последни публикации

Виж всички

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page