top of page

Николай Бузов

На 02.02.2022 г. галерия „Видима“ ще представи изложбата „Космогония“ на художника Николай Бузов.

Известният русенски художник Николай Бузов се завръща със своя втора самостоятелна изложба в галерия „Видима“, 20 години след първото си гостуване в Севлиево. Датата 02.02.2022г. е избрана не само като „заигравака“ с цифрите, тя има отношение към цялостния смисъл на изложбата и нейното заглавие. Още от древните времена на първите цивилизации, човешкият ум се опитва да обясни произхода на всичко, което ни заобикаля, създавайки сложни системи от символи, знаци и връзки, за да узакони и подчини природните феномени. Една от най-смелите авантюри в това отношение е стремежът да се опитоми най-имагинерното понятие, а именно времето. Само по този начин във всеки един момент на настоящето можем да отправим поглед към миналото и с точност да измерим изминатия път и да оценим себе си.

Симетрията и равенството в изписването на тази дата, в което астролозите и нумеролозите несъмнено ще открият нещо специално, напълно подхожда и на изкуството на Николай Бузов, което по своята природа е сякаш изкуство на космоса, на съзиданието и на тайното познание. Двоичността е закодирана и в прехода, в процеса на развитие, двата полюса на начало и край, свързани посредством тънката нишка на еволюцията. Такова преминаване се наблюдава и в изкуството на Николай Бузов, както още през 2002 година Ирина Колбасова отбелязва при откриването на първата му изложба. Тя споделя, че в картините му „…по един изчистен и уважителен начин се наблюдава приемственост от класическите живописни традиции, едно продължение на класическото изкуство, което естествено и елегантно преминава към абстрактното и модерното.“ В съвременните творби на художника този процес все още не е завършил и въпреки, че творбите му са много по изчистени, олекотени и структурирани, все още се откриват свързващите елементи, които служат за доказателство, че пред нас застава същият автор, но все пак различен. „Във всяка една картина има паралел и граница между реалност и абстрактно. Във всяка картина има пространство, светлина, движение и взаимодействие на форми и елементи, има собствен сюжет, който се развива и се стреми към вътрешна хармония и естетика.“, споделя още Ирина Колбасова по време на откриването през 2002 г.

За предстоящата изложба, самият Николай Бузов споделя: „В изложбата "КОСМОГОНИЯ", която ще представя в галерия „Видима“ насочвам погледа си на художник нагоре, но едновременно с това и навътре в собственото ми въображение. Правя това за да открия в Космическата Геометрия онзи момент когато формата се ражда от Хаоса и започва да твори Пространство, Време и всичко останало. В картините си противопоставям различни живописни структури, манипулирам и създавам в платната една съвсем различна Реалност. "Реалност" в която съжителстват древни мистични символи, фантастични гледки и необозрими простори. По този начин се връщам към началото и отивам към безкрая, които са навсякъде около нас."

Николай Бузов е известен със своите абстрактни „пейзажи“, в които преобладават геометрични фигури, пребиваващи в едно неконкретно пространство със свои собствени закони на физиката и взаимодействие между елементите. Николай Бузов е авторът, който разбива клишето, че абстрактната живопис е хаотична, нелогична и безформена. Картините му предлагат на зрителя възможността да се потопи в свят на хармония, симетрия, баланс, един свят, който е структуриран по логиката на тайна математическа формула за превръщане на хаоса в порядък.

Изложбата „Космогония“ ще представи около 30 платна от няколко цикъла, които Николай Бузов развива през последните години и към които периодично се завръща. Част от картините са нови, подготвени специално за пространството на галерия „Видима“ и все още непоказани пред публика.

Николай Бузов е роден в Горна Оряховица, завършва художественото училище в Казанлък, дълги години живее и твори в Русе, затова и често го „причисляват“ към групата на русенските художници, а през последните години основно работи в София. Първите му самостоятелни изложби са от края на 80-те години, а през 2002 година гостува в Севлиево, вече като утвърден творец, с над двадесет самостоятелни изложби, както в България, така и зад граница. Към ден днешен, творческата му биография обхваща десетки участия в общи и самостоятелни изложби в страната и чужбина, както и номинации, и награди от престижни арт форуми. Николай Бузов твори и в други направления като моден дизайн, графика, рисунка, илюстрация, където също се отличава с награди.


Сава Христов, /галерия Видима/, 24.01.2022 г.

Последни публикации

Виж всички

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page