top of page

Теодора Драганова

На 24-ти Юни 2014 година в галерия Видима гостува младата и талантлива майсторка на пластичните изкуства Теодора Драганова.

Изключително интересна и нестандартна изложба с медална скулптура и малка пластика представя в Севлиево Теодора Драганова. На откриването присъстват нейните преподаватели от катедра "Метал" в НХА - доц. Кирил Матеев и доц. Емил Бачийски, както и директорът на Монетният двор, който е и работодател на младата художничка.

Изложбата включва творби, подчинени на идеята за полифоничност. Обединяваща тема е използването на естествени материали: дървесина, метал - желязо, бронз, месинг, мед, алуминий, в комбинация с камък и хартия. При бронзовите релефи и медали, е използвана техниката леене на пръст, която не позволява прекалено навлизане в детайл, което пък е основа и съществена особеност на предметите от бронз, представени в илзожбата. Творбите от дърво са изработени от вече излезли от употреба предмети или отпадъчни материали, захвърлени и ненужни, живеещи втори живот, след авторската намеса. Повтарянето на формите в нови варианти, контексти и серии, подчертава първоначалния замисъл и многопластовото авторово внушение.

"Колежката Драганова винаги ни изненадва със странни погледи върху живота, но това трябва да се случва, иначе нямаше да е толкова добър художник. Харесва ми нейната гледна точка, винаги различна от това, което се случва в живота", казва на откриването доц. Матеев.

Според критици, Теодора Драганова е сред новите лица на пластичните изкуства, впечатляваща с простота и находчивостта на изказа си и с убедителния синтез, който постига между форма и идея.Последни публикации

Виж всички

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page