top of page

Аршак Нерсисян и Надя Станчева

На 1-ви Октомври 2015 г. в галерия "Видима" гостуват художниците Аршак Нерсисян и Надя Станчева.

Картините на Аршак Нерсисян се отличават със сюжетно разнообразие и живописно владеене на артистичното пространство, смели цветови съчетания и интерпретация на формите. Авторът представя на севлиевската публика пейзажи, натюрморти и фигурални композиции. Всеки обект или предмет в тях е равнопоставен и комуникативен, намира се в съгласие и хармония със средата, в която е. Художникът се придържа към идеята, че най-важното в живописното пространство е балансът, а заедно с него – авторското присъствие и настроението. Творбите на Аршак Нерсисян излъчват присъствие на художествената култура, чистотата на рисунката, благородство и деликатност. Силните и приглушените цветове са в единство: едните отстъпват на другите. Творбите на художника са изпълнени с бликаща енергия, яркост на колорита, стремеж към фини, емоционални внушения.

В произведенията на Надя Станчева, ние откриваме повече спокойствие и умиротворение. Погледът на художничката е насочен към природата, нейните простори, естествена красота и неподправено величие. Своите впечатления и лирични настроения авторката изразява в серия от пейзажи и есенни натюрморти.

Стилистически творбите и на двамата автори са смели и активни, изпълнени в сложна гама от наситени, локални и плътни цветове. Те са построени като диалог между контрастни и близки по тоналност багри. Творческият подход на Аршак Нерсисян и Надя Станчева се доближава до кубистичните творби на основоположниците на направлението в началото на ХХ век.
Последни публикации

Виж всички

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page