top of page

Ирина Колбасова - „Медалиерното изкуство в България от Освобождението до наши дни“

На 16 септември 2021 година в галерия „Арт Зона“ се представя книгата „Медалиерното изкуство в България от Освобождението до наши дни“ на база научния труд на Ирина Колбасова, която е издадена посмъртно в началото на миналата година.

Книгата е публикация на нейната докторска дисертация към департамент „Изкуствознание и теория на културата“ на Нов български университет. Ирина Колбасова защитава пред експертна комисия своя научен труд през ноември 2017 г., а месец по-късно е запланувана и публичната защита, но това така и не се случва поради влошеното и здраве. Малко по-късно, в началото на 2018 година, Ирина Колбасова ни напусна завинаги, а ръководството на НБУ реши, че приноса на нейното изследване е твърде ценен и заслужава да бъде издаден в самостоятелна книга.

Книгата се издава съвместно и с подкрепата на ръководството на "Идеал Стандарт – Видима".

Близо година и половина след нейната смърт отнема и на екип от специалисти да обработят ръкописа, да съберат качествен снимков материал и да го представят под формата на луксозно издание от над 200 страници с цветни изображения. Премиерата на книгата се състоя пред научната общност на НБУ в началото на 2020 година, броени дни пред първия локдаун. Поради кризисните обстоятелства представянето в Севлиево се отложи във времето.

Специални гости на представянето са научния ръководител на Ирина Колбасова, доц. д-р Ружа Маринска, известен български изкуствовед и критик, бивш директор на „Националната художествена галерия“, гл. ас. д-р Владимир Димитров, преподавател в департамент „Изкуствознание и история на културата“ и заместник-ректор в НБУ и доц. д-р Константин Вълчев, преподавател в департамент „Изящни изкуства“ в НБУ. Те споделиха подробности както около процеса на издаването на книгата, така и за нейното съдържание - какво представляват медалите, каква е тяхната връзка с монети и ордени, за техния произход и трансформациите, които претърпяват от освобождението до днес, за художествената страна и еволюцията на това изкуство, за това как точно се е зародила идеята за тази научна работа, за нуждата от подобно изследване.

На представянето на книгата присъства и Иванка Минчева - един от доайените на съвременното медалиерното изкуство в България заедно в проф. Богомил Николов и Теодоси Антонов. Тя сподели пред посетителите на събитието за своя творчески път, за дългогодишното приятелство с Ирина Колбасова, както в личен план, така и професионален - гостувайки на галерия "Видима", изказа впечатленията си от книгата, като подчерта още веднъж нейната художествена и научна стойност.

Събитието включваше и скромна експозиция с плакети и малки пластики от фонда на галерията, които посетителите имаха възможност да разгледат. Сред представените автори бяха Борислав Русинов, Ненчо Русев, Теодора Драганова.

Книгата „Медалиерното изкуство в България от Освобождението до наши дни“ е резултат от усърдна изследователска дейност, на която Ирина Колбасова се посвещава повече от четири години. Източниците за нейния труд наброяват няколко хиляди страници на различни езици, стотици артефакти и снимки, които изучава в музеи, лични колекции и дори в монетния двор на БНБ. Професионалната подготовка на Ирина Колбасова я прави изключително подходяща за такъв тип изследване в област като медалиерството, информацията за която до този момент се е считала за повече от оскъдна. А нейното търсене на документи и артефакти буквално я отвежда обратно до Ермитажа в Санкт-Петербург, откъдето всъщност тръгва нейната кариера на изкуствовед.

Темата на научната разработка никак не е случайно избрана и всъщност се корени в самото начало на нейния дълъг житейски път, посветен на изучаване на руското и световно изкуство, а в последствие и задълбоченото изучаване на българската история на изкуствата. Руската култура е необятна и великите творци, които са оформили нейния облик трудно могат да се изброят. Наследството, традициите и образованието и до ден днешен оформят във всеки руснак гордост и самочувствие, така че всеки средно образован гражданин да познава подробно своята история, гениалните произведения, техните автори, да може да говори свободно за тях и да разказва на децата си. Надали има руснак, който да не е стъпвал поне веднъж в Ермитажа и да не е виждал с очите си висотите и величието на своите предци, а също така и огромните зали представящи експонати от цял свят и от най-древните култури до днес. Там сред картини на Рембранд и Микеланджело се заражда любовта на Ирина Колбасова към изкуството, когато е още невръстно дете, нейните родители се стремят да възпитат в нея най-висши добродетели и да ѝ дадат необходимото образование във времена, когато страната все още се възстановява от ужасите на войната, а Петербург тъне в мизерия и разруха.

Тя завършва своето образование в най-престижната художествена академия носеща името на един от основоположниците в съвременната руска живопис – Иля Репин. В същото време е трябвало и да работи, за да помага на семейството си. Благодарение на своето ученолюбие и висок успех печели конкурс и започва работа в отдела по нумизматика на Ермитажа. В последствие защитава и своята дипломна работа на тема „Юбилейни медали на Художествената академия в Санкт Петербург и развитие на руското медалиерно изкуство през XVIII до началото на XX век“. Тя работи там в продължение на осем години, неин портрет е закачен в един от работните кабинети, а нейни колеги си спомнят за нея и до днес като лъчезарен човек и голям професионалист. През 1986 г. тя вече е щастливо омъжена в България, живее в Севлиево и работи като научен сътрудник в „Дома на хумора и сатирата“ в гр. Габрово. Пожертването на кариера в един от най-големите и богати музеи в света със сигурност е било трудно решение, но когато човек има голямо сърце и е подплатен със знания и опит, той може да успее навсякъде в своята област. През 1997 г. се създава галерия Видима, а година по-късно Ирина Колбасова застава на чело и за 20 години успява да я превърне в една от най-успешните галерии в България. През годините тя преподава на различни места, сред които и НБУ, на ученици и студенти, където с удоволствие споделя своите знания.


Така, някъде между управлението на галерията в Севлиево и преподаването в София се разпалва и искрата на една поугаснала страст, тази към нумизматиката и медалите. Оказва се, че в България има много хора, които колекционират медали от различни периоди. Знае се, кои са техните автори, повода за тяхното създаване, материалите от които са направени. Но до този момент никой не е обърнал внимание на може би най-важната страна на медала – художествената страна.

„Медалиерното изкуство в България от освобождението до наши дни“ е първият сериозен опит да се издирят, систематизират и обобщят всички малко известни факти, които дават основание да се говори в България за медалиерството като отделно направление и жанр в изобразителното изкуство. В изследването си тя разглежда връзките и влиянието на специфични творчески практики в някои от европейските държави с традиции в медалиерството и зараждането и развитието на това изкуство в България след освобождението, което за близо век и половина се развива на много високо ниво. Осветляват се имената на български творци от миналото и днес, които имат голям принос, а сякаш са останали по-настрани. През 1996 г. в НХА към катедра метал се обособява специалност „Медална скулптура“ под ръководството на проф. Богомил Николов, а нейни възпитаници представят България на световно ниво.


Професионалната подготовка на Ирина Колбасова ѝ дава възможност да бъде първия изследовател у нас, който успешно съчетава историческия и художествения анализ по отношение на цялостната продукция в областта на медалиерното изкуство. Нейния труд има основен принос в българското изкуствознание, ще бъде полезен за всеки, който работи в тази сфера, за студенти, историци, колекционери и всеки, който проявява афинитет към историята и изкуството. Екземпляри от книгата се намират в САЩ, Израел и Русия, като три броя са заведени специално в библиотеката на Ермитажа, откъдето изказват специална благодарност и се гордеят с тази ценна придобивка.


Последни публикации

Виж всички

НАТАША НОЕВА

ТЕЛАЛИМ: 3 в 1

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page