top of page

Живка Маринова

На 4-ти Май 2016 г. в галерия Видима гостува художничката Живка Маринова.

В изложбата авторката представя творби, обединени под общото название „Пейзаж”. Говорейки за своите картини, тя казва: „Винаги изхождам от натурата. Необходима ми е като своеобразна опора, върху която да стъпя и по-късно да трансформирам в друга моя лична реалност, която често граничи с абстракцията. Работите ми не са натурни, въпреки, че притежават свое пространство, форма и структура. Те са изцяло подчинени на чисто живописното изграждане на композицията и емоцията, която искам да вложа.”

Живка Маринова е родена 1979 година в София. Завършва художествена гимназия и Национална художествена академия специалност живопис при акад. Светлин Русев. През 2004 г. печели трета награда в националния конкурс за млади художници, критици и куратори. През 1995 г. е удостоена с първа награда в конкурса за етюд. През 2013 г. става носител на голямата награда за живопис от Национален конкурс за живопис, скулптора и графика на „Алианц България”. Член е на СБХ.

Творбите на Живка Маринова са силно емоционални и дълбоко осмислени, носят интелигентен оптимизъм. Изразявайки себе си и изследвайки чисто живописни задачи, тя се доближава до стойности, неподвластни на прищевките на времето. Цветната естетика в картините и е изведена като същност на живописта. Благородна, дълбока, бликаща от нюанси, задълбочена живопис разкрива самокритична личност на художник – философ загрижен както за формата на изказа, така и за неговото поетично, развълнувано и богато на смислови послания съдържание.

44 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page